C kuldet flyttede ind 11. oktober 2014

2 vildtfarvet hanner
1 vildtfarvet tæve og to røde tæver